O PODJETJU


PREDSTAVITEV

 

Podjetje Fortis Maribor je bilo ustanovljeno leta 2011. Začetna usmeritev podjetja je bil laserski razrez, kar smo zaradi tržnih priložnosti in potreb strank, vztrajno nadgrajevali. V ponudbo smo postopoma vključili vrsto storitev, med katere sodijo svetovanje, inženiring, varjenje, ključavničarske storitve, lakiranje v komori, upogibanje pločevine in druge storitve.

 

Med ključne razvojne trenutke podjetja sodi nakup laserja za razrez pločevine. Za naše storitve in izdelke uporabljamo sodobne NC in CNC stroje. Ti so skupaj s strokovno usposobljenimi sodelavci ključni za izboljšanje delovnega procesa in razvoj podjetja. Rešitve, ki jih ponujamo na trgu pomagajo k boljšemu poslovanju in razvoju naših poslovnih partnerjev.

Postavljamo si visoke cilje
Naš cilj je usmerjenost h kupcem. Z uvajanjem novih storitev, sodobnih tehnologij, strojne opreme in novih izdelkov, stremimo k njeni dodani vrednosti za kupce. V skladu z njihovimi potrebami tako neprestano širimo in posodabljamo strojni park in nabor storitev. Kupcem na enem mestu omogočamo celovito obdelavo kovin, s čemer utrjujemo konkurenčnost družbe Fortis Maribor in tako uresničujemo zastavljeno dolgoročno razvojno usmeritev.

Sledimo zastavljeni viziji
Fortis Maribor sledi napredku in sodobnim tehnologijam v strojništvu. S svojim načinom dela zagotavljamo najvišjo stopnjo zadovoljstva naših kupcev in zaposlenih. Naši zaposleni so ključ do uresničevanja naše dolgoročne vizije, tako na strani zagotavljanja strokovnih tehnoloških storitev, fleksibilnosti, kot tudi pri prilagajanju tržnim zahtevam in usmerjenosti h kupcu. Z motiviranim, strokovno usposobljenimi delavci in sodobno tehnološko opremo v Fortisu Maribor utrjujemo položaj na zahtevnem trgu EU in trgih vzhodne Evrope.

Kakovost in razvoj
Zahtevnost izdelkov se odlikuje tudi v visoki kvaliteti izdelkov, ki se odlikuje v najvišji stopnji izvedbe varilske tehnologije različnih varilnih postopkov in z različnimi, tudi najzahtevnejšimi kvalitetami materiala/kovin. To se v podjetju Fortis Maribor izvaja v skladu z mednarodnimi smernicami/standardi SIST EN ISO 3834-2 in mednarodno atestiranimi veljavnimi postopki varjenja oz. atestiranimi varilci. Vsekakor pa se kupcem zagotavlja izdelava naročenih produktov v skladu z njihovimi naročili in CE atestiranim materialom v skladu z mednarodnimi smernicami standarda SIST EN 1090-1, kjer zagotavljamo 100% sledljivost v proizvodnji oz. vgrajenega materiala. Vodstvo podjetja in zaposleni so zavezani izvajanju sistema kakovosti po smernicah SIST EN ISO 9001, kar ima za rezultat visoko kvaliteto najzahtevnejših produktov in seveda zadovoljne stranke. Pri razvoju podjetja sodelujemo z mednarodno priznanimi in uveljavljenimi inštituti, kot npr. Institut za varilstvo – IVS – www.i-var.si, Institut za metalne konstrukcije IMK – www.imk.si in tudi s področja certificiranja poslovnega sistema – npr. Bureau Veritaswww.bureauveritas.si.