INŽENIRING


INŽENIRING IN SVETOVANJE

Vse na enem mestu

Skupaj z našimi strokovnjaki za vas zasnujemo, načrtujemo in predlagamo ustrezne tehnične rešitve. Izdelek prostorsko (3D) konstruiramo in pripravimo ustrezno tehnično dokumentacijo, ključno je, da končni izdelek resnično ustreza vaši zamisli po v skladu s tehnološkimi, funkcionalnimi in vizualni strani oblikovnimi zahtevami Pri vsakem projektu natančno upoštevamo posamezne specifičnost naročila specifike, želje in se tako približamo skupnemu cilju. Kos smo tudi tehnološko zahtevnejšim projektom in tudi proizvodnji večjega obsega, kar temu primerno prilagodimo tudi našo projektno ekipo. Pripravljen projekt je narejen v obliki mrežnega planiranja in kritične poti izvedbe projekta s točno opredeljenimi vmesnimi termini in rezultati oz. končnim rezultatom.

Varilna tehnologija in nadzor
Zahtevnost izdelkov se odlikuje tudi v visoki kvaliteti izdelkov, ki se odlikuje v najvišji stopnji izvedbe varilske tehnologije različnih varilnih postopkov in z različnimi, tudi najzahtevnejšimi kvalitetami materiala/ kovin. To se v podjetju Fortis Maribor izvaja v skladu z mednarodnimi smernicami/standardi SIST EN ISO 3834-2 in mednarodno atestiranimi veljavnimi postopki varjenja oz. atestiranimi varilci. Najsodobnejšim tehnično-tehnološkim smernicam in standardom v podjetju izvajamo s strokovno usposobljenim kadrom – varilnim koordinatorjem, mednarodnim varilnim inženirjem (IWE – International Welding Engineer). V proizvodnem procesu se zahteve izvajajo in spremljajo tehnično-tehnološke zahteve v proizvodnji z ustrezno, mednarodno priznano usposobljenimi varilnimi tehnologi – mednarodni varilni tehnolog (IWT – International Welding Technologist). Izvedba tehnologije varjenja je tako skrbno načrtovana in spremljana, ter je tudi izvajana redna kontrola zvarjencev za potrditev pričakovane kakovosti izdelkov s strani ustrezno mednarodnih priznano usposobljenih kontrolorjev (npr. IWI-C – International Welding Inspectors – Comprehensive Level oz. VT2). Podjetje FORTIS MARIBOR tako lahko naročnikom ponudi celovit projekt varilne tehnologije od ideje do izvedbe z vsemi ustreznimi načrti, certifikati in (materialnimi) atesti tudi za najzahtevnejše konstrukcije in tehnologije.

Izvedenska mnenja in svetovanje
Za naročnika lahko pripravimo izvedbeno študijo za konstrukcijo oz. produkt, ter tehno-ekonomsko analizo izvedljivosti. Izhajamo iz dolgoletnih izkušenj v kovinsko-predelovalni industriji, ter vodenju oz. izvedbi razvojno-raziskovalnih projektov doma in na tujem. Pri našem delu dnevno sodelujemo z razvojnimi oddelki priznanih podjetij oz. raziskovalnimi inštituti doma in na tujem.
Pokličite nas in se prepričajte, da smo pravi partner za vaš projekt.