Naše Novice


Digitalna transformacija podjetja Fortis Maribor d.o.o.

Kratek opis operacije in njeni cilji

Dolgoročni cilj podjetja Fortis Maribor je celovita digitalizacija podjetja na vseh področjih, da podjetje ostane konkurenčno. Podjetje bo z operacijo uvedlo digitalizacijo poslovnih procesov v funkcije prodaje, nabave in proizvodnje. Posredno se bo digitalna transformacija dotaknila vseh poslovnih funkcij v podjetju, saj bo uvedba celovite rešitve vplivala na izboljšanje poslovnih procesov na celotni ravni podjetja. Uvedba IS bo znatno prispevala k optimizaciji proizvodnega procesa in upravljanja z zalogami, posledično pa k dostopnosti podatkov v realnem času na enem mestu za vse poslovne funkcije. Z digitalno transformacijo bo podjetje dvignilo svoje poslovanje na raven avtomatiziranih in digitaliziranih poslovnih procesov. Cilji digitalne transformacije so prehod podjetja na digitalno poslovanje s poudarkom na funkcijah proizvodnje, prodaje in nabave, učinki pa bodo vidni na celotni ravni podjetja, prilagoditev podjetja digitalnim trgom in ostati v koraku s konkurenco, dvig kompetenc zaposlenih na področju digitalizacije in krepitev digitalne kulture podjetja, ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega. Kot rezultat operacije želimo vnesti digitalno kulturo in digitalne kompetence pri vseh zaposlenih. Zavedamo se, da je človeški kapital izrednega pomena in velik prispevek k dolgoročnemu zasledovanju cilja digitalizacije.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

https://www.eu-skladi.si