KAKOVOST


Zagotavljanje kakovosti

 Podjetje FORTIS MARIBOR d.o.o. zagotavlja najvišjo stopnjo kakovosti svojih storitev in produktov za široko paleto naročnikov v Sloveniji in na tujem.Razen 100% zagotavljanja vhodne in izhodne kontrole materiala se podjetje ponaša tudi z izpolnjevanjem najzahtevnejšega mednarodnega standarda kakovosti s področja varilske tehnologije:

SIST EN ISO 3834-2:2006 – Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih materialov:

V podjetju obvladujemo obdelovanje in varjenje različnih konstrukcijskih in nerjavnih jekel z MIG/MAG in TIG postopki, kjer imamo atestiranih 11 varilskih postopkov in 12 atestov varilcev za najzahtevnejša dela na področju strojegradnje , procesne tehnike in gradbenih konstrukcij.

Imamo prav tako certificirane presojevalce za neporušno kontrolo varjenih izdelkov in sicer vizualno kontrolo zvarov – VT2.

Pri razvoju varilne tehnologije tesno sodelujemo z mednarodno priznanimi in akreditiranimi inštitucijami, kot sta med drugim – Inštitut za metalne konstrukcije (IMK) iz Ljubljane in Inštitut za varilstvo (IVS) iz Ljubljane.

Opremljenimi smo z najsodobnejšimi varilnimi aparati in uporabljamo najkvalitetnejši dodajni material, ki je trenutno na razpolago na trgu.

Pri izvajanju vseh kovinsko-predelovalnih del, ter varilne tehnologije dosledno upoštevamo vse veljavne predpise pri varstva pri delu, ter zagotavljanje zaposlenim prijazno delovno okolje.

Pri svojem vsakdanjem delu pa prav tako sledimo smernicam mednarodnih standardov za kakovost.

SIST EN 1090-1:2009+A1:2012 – Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij: